دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم گشایش اولین همایش روز فناوری سلامت با اشاره به استقرارهزار شرکت دانش بنیان در پارک های علم وفناوری بر لزوم ارتباط و همکاری بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های علوم مهندسی تاکید کرد. 

در ادامه دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ورییس عالی این همایش با اشاره به فناوری و کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان دانشگاهها، کسب افتخارات و جایگاه ویژه دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی را در پی تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم یادآور شد. 

دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در این همایش از مجموعه فعالیتهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در حوزه فناوری گزارش مختصری را ارائه داد.  این همایش با حضور بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی اعم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه شهید بهشتی در پردیس آموزشی نیایش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

  گفتنی است در این همایش دکتر امیرحسین ساوه، مهندس لادن عزیزی فرد و سمیه چمانی بعنوان برگزیدگان ایده های برتر به ترتیب رتبه اول تا سوم را از آن خود کردند.  همچنین علی زینلی رتبه اول، علیرضا قهرمانی برندق رتبه دوم و محمد رفائیان رتبه سوم برگزیدگان اختراع برتر دانشجویی را کسب کردند. 

در حیطه برگزیدگان اختراع برتر غیر دانشجویی نیز رتبه اول از آن دکتر مهرداد فیضی، رتبه acheter du cialis en ligne دوم دکتر ناصر شخص سلیم و رتبه سوم را دکتر سهیلا سلحشور کردستانی به خود اختصاص داد.  شرکت کیوتک (کیفیت تولید تکاپو)، شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا و شرکت گستران صنایع نوین پارس نیز به ترتیب رتبه اول تا سوم در زمینه برگزیدگان شرکت های کارآفرین برتر بودند. 

در ادامه این همایش، میزگرد تخصصی راهکارهای توسعه فناوری سلامت با حضور کارشناسان و صاحبنظران از بخش های مختلف دولتی ودانشگاهی برگزار شد.